ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ನೇರ ಜಾಡಿಗಳು

  • ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಜಿನ ನೇರ ಜಾಡಿಗಳು

    ಮುಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಜಿನ ನೇರ ಜಾಡಿಗಳು

    ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಜಾರ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾರ್‌ನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.