ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ರೋಲ್-ಆನ್ ಬಾಟಲುಗಳು

  • ಸಾರಭೂತ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಟಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ

    ಸಾರಭೂತ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಟಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ

    ರೋಲ್ ಆನ್ ಬಾಟಲುಗಳು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲುಗಳಾಗಿವೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ದ್ರವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವುಗಳು ಬಾಲ್ ಹೆಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೆರಳುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆನ್ ಬಾಟಲುಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.