ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೇತರಿಕೆ (ವಿ-ವಿಯಲ್ಸ್)

  • ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ V ಬಾಟಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲುಗಳು / ಲ್ಯಾನ್ಜಿಂಗ್ 1 ಡ್ರಾಮ್ ಹೈ ರಿಕವರಿ ವಿ-ಬಾಟಲುಗಳು

    ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ V ಬಾಟಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲುಗಳು / ಲ್ಯಾನ್ಜಿಂಗ್ 1 ಡ್ರಾಮ್ ಹೈ ರಿಕವರಿ ವಿ-ಬಾಟಲುಗಳು

    ವಿ-ಬಾಟಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿಯ ಸೀಸೆಯು V- ಆಕಾರದ ತೋಡು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ವಿ-ಬಾಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿ-ಬಾಟಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.