ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ನಿರಂತರ ಥ್ರೆಡ್ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು

  • ನಿರಂತರ ಥ್ರೆಡ್ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು

    ನಿರಂತರ ಥ್ರೆಡ್ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು

    ನಿರಂತರ ಥ್ರೆಡ್ ಫೀನಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಂತಹ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮುಚ್ಚುವ ವಿಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಗಿಯಾದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.